Asahin terveydelliset vaikutukset

AsahiHealth-menetelmän terveysvaikutuksia:

STRESSIN HALLINTA JA RENTOUTUMINEN

Palleahengityksen, hengityksen ja liikkkeen yhdistämisen, kehotietoisuuden ja rentouden harjoittamisen kautta pyritään alentamaan stressihormonitasoja.

Tavoitteena on myös oppia erottamaan toisistaan rento ja jännittynyt lihas ja sen kautta poistamaan ylimääräiset jännitykset kehosta.Rentoutunut keho poistaa myös negatiiviset ajatukset mielestä.

Asahia on käytetty psykofyysisessä psykoterapiassa apuna mm. masennuksen hoidossa muun terapian ohella.

Myös urheilijat hyötyvät Asahista palautumiskeinona urheilusuorituksen jälkeen.

VAIKUTUKSET TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖÖN 

Asahin harjoittaminen vaikuttaa monipuolisesti koko kehoon; luustoon, niveliin, ligamentteihin, jänteisiin ja lihaksiin.

Liikkeet ovat hitaita ja pehmeästi pyörittäviä, venyttäviä, kiertäviä, avautuvia ja sulkeutuvia.Kudokset vahvistuvat ja notkistuvat mutta eivät kulu.

Rauhallisesti tehtävä Asahi sopii myös osteoporoosipotilaille, nivelrikkoisille sekä reumaatikoille tietyin rajoituksin.

VAIKUTUKSET SYDÄMEEN JA VERENKIERTOELIMISTÖÖN

Verenkierto vilkastuu ja imunestekierto paranee jaloilla tehtävän pumppaavan liikkeen ansiosta.Aineenvaihdunta tehostuu aineenvaihduntatuotteiden poistuessa soluvälitilasta.

Syke nousee maksimissaan 120 krt/min, joten harjoitteet sopivat myös sydänpotilaille ja raskaana oleville sekä ylipainoisille.

HENGITYSFUNKTION PARANEMINEN

Asahissa harjoitetaan tietoista ja syvennettyä palleahengitystä, jolloin hengitystekniikka paranee ja keuhkot tuulettuvat kunnolla.

Rauhallinen hengitys stimuloi autonomisen hermoston parasympaattista osaa kiertäjähermon (nervus vagus) kautta, mikä johtaa kehon rauhoittumiseen sympaattisen hermoston vaimentuessa.

Hyvä hengitystekniikka on hyödyllistä kaikille, erityisesti erilaisista keuhkosairauksista kärsiville.

TASAPAINOAISTIN KEHITTYMINEN

Asahissa on oma tasapaino-osio, jossa tasapainoa harjoitetaan erikseen jalkavoiman ohella omassa liikesarjassaan.

Tasapaino yhdistettynä lihaskoordinaatioon on tehokas proprioseptiivinen harjoitus, joka parantaa liikunnallista taitoa.

Hyvä tasapaino ja riittävät jalkavoimat ovat tärkeitä erityisesti ikääntyneille.

MUUT AISTIT

Asahin ääreisnäkökenttäharjoitukset laajentavat näkökentän äärialueita, jolloin nk. maastovaisto ja liikennevaisto paranevat.